×

Sütik kezelése

Fitness Terem Házirendje

FITNESZTEREM HÁZIRENDJE

 

A BASTION Residence Lakóparkban a 1011 Budapest, Szalag utca 30. földszint 2. szám alatt található, ÜA1 jelű fitneszterem üzemeltetését a helyiség tulajdonosa, a BASTION Residence Kft. (székhely: 1126 Budapest, Királyhágó utca 2.) végzi.

 

A jelen házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a fitneszterem biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden terem használatára jogosult személy zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.

 

Az fitneszterem házirendjében foglaltak a terem területén tartózkodó, továbbá a terem szolgáltatásait igénybe vevő minden személyre kötelezőek.

 

A terembe történő belépés a házirend egyidejű elfogadását is jelenti.

A fitneszterem jelen házirendje a fitneszteremben kifüggesztésre kerül, illetve a www.bastionresidence.hu honlapon is elérhető és áttekinthető.

A BASTION Residence Kft. által üzemeltetett fitneszterem zártkörű, magán fitnesz terem, amit csak a BASTION Residence Lakóparkban a BASTION Residence Kft. tulajdonában álló ingatlanokat bérlő, illetve használó személyek használhatnak.

A fitneszterembe a belépés az arra jogosult személyek részére kiosztott, a BASTION Residence Lakóparkban a szabad mozgást biztosító elektronikus belépőkártyákkal (proxy) történik. A proxy-k jogosultságait az Üzemeltető osztja ki. A proxy-k használati adatait a The BASTION Residence Társasház kezeli. A Társasház adatkezelési, adatvédelmi szabályzatát a Társasház hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztve meg lehet találni, illetve kérésre azt az Üzemeltető a fitnesztermet használó személy rendelkezésére bocsátja. Az Üzemeltető a fitnesztermet használó személyek adatait kizárólag a bérleti szerződések kapcsolatos jogviszonnyal kapcsolatban kezeli, a fitneszterem használatáról külön nyilvántartást nem vezet.

A fitneszteremben 14 éven aluli gyermek szülői felügyelettel a fitneszteremben tartózkodhat, de a terem szolgáltatásait nem használhatja. 18 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel, vagy az Üzemeltető részére előzetesen eljuttatott írásbeli szülői engedély alapján veheti igénybe a fitneszterem szolgáltatásait.

A fitneszterem használatára jogosult személyek vendéget nem vihetnek a fitneszterembe, arra viszont jogosultak, hogy alkalmanként 1 fő személyi edzőt a saját edzésük felügyelete, levezetése érdekében a fitneszterembe beengedjenek. A személyi edző működése és általa tartott edzés nem akadályozhat vagy korlátozhat más a fitneszterem használatára jogosult személyt a terem használatában! A BASTION Residence Kft. a személyi edző tevékenységéért az általa tartott, vezetett edzés során vagy az edzés miatt keletkezett sérülésekért, károkért semmilyen formában nem vállal felelősséget. Az edzés vonatkozásában a jogviszony kizárólag a személyi edző és az őt megbízó személy között jön létre.

A fitneszterem használata az arra jogosult személyek részére díjmentes.

A fitnesztermet használó személy tudomásul veszi, hogy fitneszterem személyzet és edző nélküli terem, ahol minden személy a saját felelősségére lép be és használja az ott található berendezéseket, eszközöket.

A fitnesztermet használó személy a terem szolgáltatásainak igénybevételével kijelenti, hogy a fitneszterem helyiségeit, az eszközöket és berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használja, illetve megfelelő egészségügyi állapotban van és a fitneszteremben bekövetkező esetleges sérülések, egészségügyi problémák, baleset esetén a terem Üzemeltetőjét felelősség nem terheli.

A fitneszterem területén történt baleset vagy sérülés esetén a következő telefonszámokon számokon tudnak segítséget kérni:

Központi Segélyhívó     112

Mentők                            104

Tűzoltóság                      105

Rendőrség                      107

Biztonsági Porta                +36706259547

Residence Menedzser       +36706259545

A fitneszterem Üzemeltetője nem vállal felelősséget a fitneszterembe bevitt, elveszett vagy eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A fitneszterem nyitvatartási rendje az év 365 napján:

Hétfőtől – Vasárnapig    9 és 21 óra között.

A belépést biztosító elektronikus kártyák csak a fenti időtartamban nyitják kívülről a fitneszterem ajtaját. Az Üzemeltető munkatársai 21 óra után ellenőrzik azt, hogy tartózkodik-e valaki a teremben. A nyitvatartási idő után a teremben tartózkodó személyek távozásáról az Üzemeltető munkatársai kötelesek gondoskodni.

Maximális létszámok:

A fitneszteremben – annak kapacitása miatt – egyszerre 5 fő tartózkodhat.

Az Üzemeltető munkatársai jogosultak a fitneszterem működését, használatát, a használók létszámát bármikor ellenőrizni.

A fitneszterem takarítása kizárólag munkanapokon 8 és 9 óra között történik. Hétvégén és munkaszüneti napokon a takarítás szünetel.

A talált tárgyakat minden a fitnesztermet használó személy a BASTION Residence biztonsági portáján köteles leadni.

A fitneszterem használója teljes felelősséggel tartozik a terembe, az eszközökben vagy más berendezésekben az általa vagy a fitneszterembe általa beengedett személy által okozott károkért.

A fitneszterem használója nem sértheti meg a hatályos jogszabályi előírásokat, valamint a jelen házirendben továbbá a Társasház Házirendjében foglalt szabályokat.

A fitnesztermet használó személyek kötelesek a rend és a tisztaság megtartására, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Az edzőterem területére kizárólag a teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni. Utcai cipőben az edzőterem részbe tilos a belépés. Az utcai cipőt az előtérben le kell cserélni edzőcipőre. A fitneszterem használata mezítláb, zokniban, papucsban nem megengedett.

Tekintettel arra, hogy a fitneszterem szolgáltatásait kizárólag az épületben lakó személyek vehetik igénybe, így az Üzemeltető a ruhaváltáshoz sem elkülönített öltözőket, sem öltözőszekrényt nem biztosít. A használatnak megfelelő ruházatba való átöltözést és az utcai ruházat tárolását a fitnesztermet használó személyeknek a saját ingatlanjaikban kell megoldaniuk. A fitneszterem előterében kizárólag az utcai cipő levételére, elhelyezésére és kabát vagy ahhoz hasonló felsőruházat felakasztására van lehetőség.

Különös tekintettel arra, hogy a fitneszterem személyzet nélkül működik, a higiénia és a kellemes környezet megőrzése érdekében, a törölköző használata kötelező. Kérjük továbbá a fitnesztermet használó személyeket, hogy a gépeket, berendezéseket használat után fertőtlenítsék a teremben található fertőtlenítő oldattal és papírtörlővel és használják szemétkosarakat.

A fitnesztermet használó személyek kötelesek a gépek és eszközök használatát követően a gépeket alaphelyzetbe visszaállítva, az eszközöket rendszeresített tároló helyükre visszahelyezve hatra hagyni. A kézi súlyzókat, tárcsákat használat után a használó köteles a helyükre visszatenni. A súlyzókat a padlóra ledobni szigorúan tilos.

A fitneszterem területére ital kizárólag csak zárható műanyag palackban vihető be!

Amennyiben a fitnesztermet használó személy az eszközökben, a berendezésekben, vagy magában a teremben hibát észlel, kérjük azt mihamarabb jelentse a Residence Menedzsernek vagy a Biztonsági Portának.

A fitneszterem területén tilos:

–           bármilyen állat bevitele;

–           az étkezés;

–           a dohányzás és alkohol fogyasztása;

–           az eszközök, berendezések átpakolása, átcsoportosítása;

–           az eszközök berendezések fitneszteremből történi kivitele, kihozatala bármilyen indokkal;

–           olyan tevékenység folytatása, amely a fitneszterem tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, vagy közerkölcsöt sért;

–           minden, másokat zavaró, erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység;

–           drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés;

–           bármely veszélyes anyag vagy tárgy bevitele;

–           az Üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, szórólapok elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása;

–           kép-és hangrögzítő berendezés használata;

–           politikai tevékenység folytatása.

A jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az üzemeltető figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az Üzemeltető jogosult a fitnesztermet használó személyt távozásra felszólítani, illetve fitneszterem használatából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szerv segítségét kérni. A kiutasított, szabálytalankodó személy az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A jelen házirendet az Üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A jelen házirend nem ismerete nem mentesít annak betartása alól!